Mijn hoofdwerkzaamheid is het ontwerpen en realiseren van (responsive) websites, al dan niet inclusief CMS platform, waarbij ik uiteraard de website graag ontwerp als een functioneel en effectief marketing tool voor mijn klanten. De website moet daarnaast uiteraard ook kennis en autoriteit van de klant uitstralen, hun doelgroep(en) aanspreken, hun producten/diensten vermarkten, etc.

Vragenlijst Web Design

Uiteraard heb ik graag klanten die al uitgebreid hebben nagedacht over hun website, over de beoogde functionaliteiten, de te volgen marketing strategie, etc., maar uiteraard zijn er ook altijd klanten die me vertellen dat ik er ‘iets moois van kan gaan maken’. Voor deze (potentiële) klanten die na een kennismakingsgesprek nog steeds niet weten wat ze willen of wat er mogelijk is, heb ik een vragenlijst opgesteld.

Deze uitgebreide versie zal u hopelijk meer inzicht geven wat er allemaal komt kijken bij het (laten) realiseren van een website, en welke basis functionaliteiten er mogelijk zijn om toe te voegen. Deze vragenlijst is opgesteld om inzichtelijk te maken wat er nodig is om de nieuwe website tot een succes te maken, de onderstaande vragen dienen daarbij als leidraad ..

Algemene vragen over het bedrijf of de organisatie

 • Hoe ziet de globale organisatiestructuur eruit?
 • Welke producten of diensten levert de organisatie?
 • Wordt er geleverd aan bedrijven en/of particulieren?
 • Aan welke regio(’s) of landen is de organisatie verbonden?
 • Wat zijn de primaire doelstellingen van de organisatie?
 • Wat is de visie (= filosofie) en missie (= opdracht) van de organisatie?
 • Hoe is de cultuur binnen de organisatie?
 • In welk opzicht wil de organisatie de komende jaren groeien? Bijvoorbeeld in omzet, aantal medewerkers, producten- of dienstenaanbod.
 • In welk marktsegment bevindt de organisatie zich?

Algemene vragen over de (nieuwe) website

 • Wat is de aanleiding voor een (nieuwe) website?
 • Noem vijf tot tien termen/woorden die van toepassing moeten/kunnen zijn op de toekomstige website.

Doelen & Criteria

 • Wat is het doel van de website? Welke boodschap moet de website vertellen?
 • Wat wilt u op korte en lange termijn bereiken met de website? Bijvoorbeeld nieuwe klanten aantrekken, producten verkopen, imagoversterking, bepaalde omzet halen?
 • Geef (zo uitgebreid mogelijk) een beschrijving van de doelgroep(en). Denk hierbij aan zaken zoals leeftijd, geslacht, opleiding, kennis, beroep, hobby’s, enzovoort. Maak eventueel meerdere doelgroepbeschrijvingen.
 • Welke taken wilt u dat een websitebezoeker uitvoert?
 • Aan welke criteria moet de site voldoen om het project geslaagd te noemen?

Functionaliteit & Content

 • Moet de website geïntegreerd worden in de bedrijfsprocessen? Bijvoorbeeld communicatie met de klant met behulp van nieuwsbrieven of integratie met bestaande databases.
 • Moet de bezoeker door de aanwezige informatie op de website kunnen zoeken?
 • Welke functies en onderdelen moet de website hebben?
 • Moer er ook een aparte mobiele website gemaakt worden, of wilt u één website nodig die zich aan het formaat van meerdere apparaten kan aanpassen (Responsive Web Design)
 • Welke informatie moet er voor de bezoekers van de website toegankelijk zijn? Zijn er in deze informatie nog prioriteiten aan te geven? Wat moet meteen beschikbaar zijn en wat kan meer naar de achtergrond?
 • Welke informatie moet eenvoudig actueel te houden zijn?
 • Hoe vaak gaat de informatie op de website worden aangepast? Hoeveel tijd is er ingeruimd om de informatie actueel te houden?
 • Welke informatie moeten websitebezoekers kunnen aanvragen via de website?
 • Hebt u regelmatig iets nieuws te melden? Zo ja, om wat voor soort nieuws gaat het en met elke regelmaat?
 • Wilt u vacatures aanbieden op de website?

Projecten/Portfolio

 • Wilt u ook afgeronde projecten tonen in de website, met een portfolio bladzijde als overzicht van alle projecten?
 • Op welke manier zullen dan deze projecten worden getoond? Zijn er afbeeldingen voorradig voor deze projecten?
 • Of voldoet een ‘Service’ bladzijde om alle werkzaamheden (lees: trefwoorden) op te noemen?
 • Moeten de verschillende projecten op basis van hun categorie kunnen worden gefilterd in de Portfolio bladzijde (zie bijv. mijn nieuwe site voor deze functionaliteiten)

Uitstraling Website

 • Wat moet de website uitstralen? En wat moet de website vooral niet uitstralen?
 • Wat voor gevoel moet de bezoeker krijgen als hij de (nieuwe) website bezoekt?
 • Heeft u al een idee over de structuur van de volledige website? Uit hoeveel pagina’s denkt u dat uw website zal gaan bestaan?
 • Welke onderdelen dient uw website minimaal te bevatten? (bijvoorbeeld: agenda, contact, nieuws, fotoboek, contactformulier, ledenadministratie)
 • Noem voorbeelden van websites die u aanspreken of juist helemaal niet. Geef per website een korte uitleg.

Zoekmachine Optimalisatie

 • Is het belangrijk dat de website goed gevonden kan worden in zoekmachines? Bijvoorbeeld omdat het wenselijk is dat nieuwe klanten op die manier in contact komen met uw organisatie?
 • Is de inhoud uniek en voorzien van de verschillende trefwoorden?

Onderhoud

 • Welke persoon of personen zijn na oplevering van de website verantwoordelijk voor het actueel houden van de website?
 • Wie is verantwoordelijk voor de content en wie levert de content aan?
 • Wie is verantwoordelijk voor correcte teksten op de website?
 • In welke vorm is de informatie beschikbaar (papier, digitaal, cd-rom, pdf, database)?
 • Wat gebeurt er met e-mail die via de (nieuwe ) website binnenkomt? Is hier een beleid voor opgesteld?
 • Wilt u voor de (nieuwe) website gebruik gaan maken van een Content Management Systeem?
 • Hoe wordt het onderhoud (intern of extern) van de website geregeld? Gedeeltelijk intern en gedeeltelijk extern behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Zal de algemene inhoud van de website regelmatig veranderen? Is er regelmatig onderhoud noodzakelijk aan de algemene inhoud van de website?

Promotie van de Site

 • Waarvoor wordt door de organisatie het medium internet momenteel actief ingezet?
 • Wat zijn de huidige marketingactiviteiten (mailings, adverteren, reclame, beurzen, sponsoractiviteiten, enzovoort)? Probeer zo specifiek mogelijk te zijn.
 • Wat wordt momenteel gedaan om de communicatie met klanten te optimaliseren (zoals nazorg, klanttevredenheidsonderzoeken)?
 • Welke ideeën hebt u al om de (nieuwe) website te promoten?
 • Bent u al aanwezig op de 4 grootste sociale platforms: Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn?

Tot slot

 • Hebt u nog aanvullingen of opmerkingen?

Deel dit Bericht:

Auteur: Jan Rajtoral

Jan Rajtoral is een ervaren grafische vormgever en webdesigner. Hij heeft een ruime ervaring met User Experience (UX), Responsive Web Design (RWD) en WordPress Ontwikkeling & Thema Ontwerp. Maar hij ontwerpt en ontwikkelt ook logo’s en huisstijlen, waarbij hij streeft naar merkconsistentie in het hele ontwerp.