Project

Het doel van NMFF (Natuur en Milieu Federatie Flevoland) is verbreding van het draagvlak voor natuur, milieu en duurzaamheid in Flevoland e.o. Dat doet NMFF samen met de vele plaatselijke groepen en met provinciale groene organisaties, maar ook met voorlopers uit bedrijfsleven…

Werkzaamheden: WordPress | Tags: