Blog

Toegankelijkheid (Accessibility) zorgt ervoor dat het web te gebruiken is voor en door iedereen, mits websites goed zijn gebouwd. Toegankelijkheid betekent het verwijderen van barrières voor mensen met een beperkte mobiliteit, leerproblemen, gehoorproblemen, kleurenblindheid, slechtziendheid, beperkte leesvaardigheid, epileptische stoornissen, etc. Internet speelt…